Σχεδίαση και δημιουργία Ιστοσελίδας damianakos.org

Σχεδίαση και δημιουργία – κατασκευή ιστοσελίδας για την προώθηση βιβλίων με σκοπό την ενίσχυση των ελληνικών σχολίων στην Ουκρανία.

Βασισμένο στην πλατφόρμα της Joomla δημιουργήσαμε μια απλή ιστοσελίδα σύμφωνα με τις υποδείξεις του πιλότου Χάρη Δαμιανάκου.

Other Details

Date : 09/03/15

Author : John Kohler

Category :

Website : www.damianakos.org

Other Projects